Armenian Women

in search of Herstory

Agnes Joaquim (Ashkhen Hovakimian) – ԱԳՆԵՍ ՀՈԱԿԻՄ

 

Armenian women until Diana Abgar (6).png

Agnes Joaquim (b. 7 April 1854, Singapore – d. 2 July 1899, Singapore) a. k. a. Ashkhen Hovakimian, an Armenian, is best known for breeding the hybrid orchid Vanda Miss Joaquim, in 1893. The flower was selected as Singapore’s national flower in 1981.

Agnes was the eldest daughter and second child of a brood of 11 of Parsick (Basil) Joaquim, an Armenian merchant, and commercial agent. Their family had an illustrious history of contributions to the Singapore community, beginning with Agnes’ father’s philanthropy towards the general community. By 1861, the family had moved from 30 Hill Street to Mt Narcis, the name of the family mansion which sat on Parsick Hill off Tanjong Pagar. Narcis was the first-born son of Parsick and is the namesake of the road leading up to the home. Agnes herself is more known for having cultivated an orchid in the gardens of this Joaquim home in Narcis Street off Tanjong Pagar in 1893. She was an avid gardener as her mother was, specializing in breeding orchids. She won prizes at annual flower shows but it was the prize for the rarest orchid at the 1899 annual flower show that would seal her name in history. The first prize was for a hybrid that was named after her, the Vanda Miss Joaquim. Already suffering from cancer then, the unmarried Agnes died soon after receiving this prize. However, the significance of her orchid far outlived the accomplishments of her siblings. In 1981, the Vanda Miss Joaquim was proclaimed Singapore’s national flower. Agnes’ green fingers, however, meant that she had several other varieties of orchids and plants in her garden beside the Vanda Miss Joaquim. Besides gardening, she was also an active member of the Armenian Church and a skilled embroiderer.

Agnes Joaquim’s tombstone can be found in the grounds of the Armenian Church at Hill Street. It was originally located at the Bukit Timah cemetery.

VandaMissJoaquim

The Vanda ‘Miss Joaquim’

 


 

Աշխեն Հովակիմյանը (Ագնես Հոակիմ)

(1854-1889)

Աշխեն Հովակիմյանը ով աշխարհին ավելի հայտնի է Ագնես Հոակիմ անունով Վադա Միսս Հոակիմ ծաղիկ-հիբրիդի հայտնագործողն է, որը 1981 թվ․ դարձել է Սինգապուրի ազգային ծաղիկը։

Ագնեսը իր մեծ ընտանիքի 11 զավակներից երկրորդն էր և առաջին դուստրը։ Նրա հայրը Բասիլ Հոակիմը վաճառական էր, իսկ նրանց ընտանիքը Սինգապուրում բարեգործական գործունեություն էր ծավալում։

Ագնեսը հայտնի էր իր այգեգործությամբ, որի համար հաճախ էր մրցանակների արժանանում։ 1899-ին  նա մրցանակ ստացավ հազվագյուտ տեսակի խոլորձի հիբրիդի համար, որն էլ նրան պիտի պատմական հռչակ բերեր։ Ցավոք, այս ժամանակ նա տառապում էր քաղցգեղով և մրցանակը ստանալուց մի քանի ամիս հետո մահացավ։ Բայց նրա ձեռքբերումները չեն մոռացվել Սինգապուրում։ 1981-ին Վադա Միսս Հոակիմը պաշտոնապես հռչակվել է Սինգապուրի ազգային ծաղիկ։

VandaMissJoaquim
Վադա Միսս Հոակիմ ծաղիկը

Կարող ենք համոզված ասել, որ Վադա Միսս Հոակիմը Ագնեսի պարտեզների միակ յուրահատուկ ծաղիկը չի եղել և նա ուրիշ այլ հիբրիդների վրա է ժամանակին աշխատել։

Ագնեսը նաև գեղանկարչությամբ է զբաղվել և հաճախ գնացել եկեղեցի։

 

 

Նա թաղված է Սինգապուրի հայկական եկեղեցու բակում։   

Agnes_Joaquim_tomb

Ագնեսի գերեզմանը Սինգապուրի հայկական եկեղեցու բակում

Single Post Navigation

One thought on “Agnes Joaquim (Ashkhen Hovakimian) – ԱԳՆԵՍ ՀՈԱԿԻՄ

  1. your detailing on the Armenian women is out-standing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: