Armenian Women

in search of Herstory

Arshakuhi Teodik – Արշակուհի Թեոդիկ (1875-1922)

Image

Public figure, pedagogue and translator, Arshakuhi Teodik (born Chezvechian) was very active in the social and literary life of Constantinople’s Armenian community where she was born. She studied in London and Paris and contributed to different collective works, among them Lusinian’s French-Armenian illustrated Dictionary. Together with her husband, she was known for funding and publishing the Armenian Almanac.

Her surroundings described her as a very dedicated woman and a true social activist; from creating the league of women in Constantinople to helping the victims of the massacres of 1909, and organizing schools and orphanages, she never spared a moment of her life to engage in the social and political activism of her time.

With very scarce resources, she found a way to visit Armenian political prisoners after the massacres in Adana and gather important testimonies and evidences of torture she witnessed there in a documentary book entitled “A month in Cilicia”(1910).

Sources: Anahit Harutyunyan, Yereveli Tiknants Tar, 2005

Photo: Wikipedia

Advertisements

Single Post Navigation

One thought on “Arshakuhi Teodik – Արշակուհի Թեոդիկ (1875-1922)

  1. Շատ լավ նախագիծ է: Հետաքրքիր կլինի հոգևոր կյանքում կնոջը տեսնելը ևս. անցյալում կային շարականներ գրող կանայք, կին սարկավագներ, Կատրամիդե, Խոսրովադուխտ սոցիալապես ակտիվ և այլ կանայք: Այսօր մի լավ հաղորդում տեսա Շողակաթով:` նվիրված կինը հոգևոր կյանքում թեմային:

    Եթե կարողանաք գտնել, ահագին հետաքրքիր նյութեր կքաղեք նյութից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: